Ανοίξεως

Ανοίξεως is an asphalted street in Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.

Ανοίξεως

Bicycle
Yes
type of road
Secondary road