Αστυνομικό Τμήμα Πλατέος

Αστυνομικό Τμήμα Πλατέος is a police in Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.

Αστυνομικό Τμήμα Πλατέος

Object
Police
building
Yes