Ελευθέριου Βενιζέλου

Ελευθέριου Βενιζέλου is a street in Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. In the area there are, inter alia, three cafes, a pharmacy and a supermarket.

Ελευθέριου Βενιζέλου

type of road
District road
Pharmacy
Τσίτσιου Σοφία
Library
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πλατέος
Cafe
Νόστος, My Place, Μπουγάτσα-Καφέ
Supermarket
Ελληνικά Μarket Πλατύ - Κόντος Πασχάλης
town
Πλατύ
Post office
Ταχυδρομικό Πρακτορείο