Ευάγγελου Παππασάββα

Ευάγγελου Παππασάββα is a street in Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. In the area there are, inter alia, three cafes, a supermarket and a pharmacy.

Ευάγγελου Παππασάββα

type of road
District road
Supermarket
Ελληνικά Μarket Πλατύ - Κόντος Πασχάλης
Cafe
My Place, Νόστος, Μπουγάτσα-Καφέ
Pharmacy
Τσίτσιου Σοφία
town
Πλατύ
Library
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πλατέος
Post office
Ταχυδρομικό Πρακτορείο