Ιωάννη Μεταξά

Ιωάννη Μεταξά is a street in Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.

Ιωάννη Μεταξά

type of road
Secondary road