Λουδία

Λουδία is a street with a maximum speed of 50 in Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. In the area there are, inter alia, two cafes and a pharmacy.