Παύλου Μελά

Παύλου Μελά is a street in Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. In the area there are, inter alia, two cafes and a pharmacy.

Παύλου Μελά

type of road
Secondary road
Cafe
My Place, Νόστος
Pharmacy
Τσίτσιου Σοφία
town
Πλατύ
Library
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πλατέος
Post office
Ταχυδρομικό Πρακτορείο