Θεσσαλονίκης - Βέροιας

Θεσσαλονίκης - Βέροιας is a street with one lane in Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. In the area there is, inter alia, a pharmacy.