Ηροδότου

Ηροδότου is a street in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Ηροδότου

type of road
Secondary road