Κανάρη

Κανάρη is a street in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Κανάρη

type of road
Secondary road