Μακεδόνων

Μακεδόνων is a pedestrian zone in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Μακεδόνων

type of road
for pedestrians