Πολυτεχνείου

Πολυτεχνείου is a street in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Πολυτεχνείου

type of road
Secondary road