Τρίλοφος - Κάτω Σχολάρι

Τρίλοφος - Κάτω Σχολάρι is a street in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. In the area there are, inter alia, a fuel station, a bus stop and a cinema.