Καραολή

Καραολή is a street in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. In the area there are three bus stops and a supermarket.

Καραολή

type of road
Secondary road
Bus stop
Κέντρο Υγείας (76Β, 77, 77Κ), Κέντρο Υγείας (72Β), ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (72Β, 76Β, 77, 77Κ)
Supermarket
Μασούτης