Γεωργιάδη Ι.

Γεωργιάδη Ι. is a street in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Γεωργιάδη Ι.

type of road
Secondary road