Παπαγεωργίου Ν.

Παπαγεωργίου Ν. is a street in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Παπαγεωργίου Ν.

type of road
Secondary road