Σαγγαρίου

Σαγγαρίου is a street in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Σαγγαρίου

type of road
Secondary road