Θέσπις

Θέσπις is a theatre in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Θέσπις

Object
Theatre
building
Yes