Καρδίτσης

Καρδίτσης is an asphalted traffic calmed area in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Καρδίτσης

type of road
Verkehrsberuhigter Area