Κοραή

Κοραή is an asphalted street in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Κοραή

type of road
Secondary road