Μηδείας

Μηδείας is an asphalted street in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Μηδείας

type of road
Secondary road