Πάρκο των Ρουμανικών (Μακεδονικού)

Πάρκο των Ρουμανικών (Μακεδονικού) in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Πάρκο των Ρουμανικών (Μακεδονικού)

landuse
recreation_ground