Τρικάλων

Τρικάλων is an asphalted traffic calmed area in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Τρικάλων

type of road
Verkehrsberuhigter Area