1η Πάροδος Αυστραλίας

1η Πάροδος Αυστραλίας is an asphalted street in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

1η Πάροδος Αυστραλίας

type of road
Secondary road