2η Πάροδος Αυστραλίας

2η Πάροδος Αυστραλίας is an asphalted street in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

2η Πάροδος Αυστραλίας

type of road
Secondary road