Θεσσαλονίκης - Σερρών

Θεσσαλονίκης - Σερρών is a street in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκης - Σερρών

type of road
Federal highway