Μελενίκου

Μελενίκου is a traffic calmed area in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Μελενίκου

type of road
Verkehrsberuhigter Area
Maximum speed
GR:living_street