Πατριάρχη Αθηναγόρα

Πατριάρχη Αθηναγόρα is an asphalted street in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.