1η Πάροδος Αεροδρομίου

1η Πάροδος Αεροδρομίου is a street in Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.