Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς

Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς
Δήμος Κιλκίς 269
Δήμος Παιονίας 156