Ταβουλάρη Κ.

Ταβουλάρη Κ. is a street in Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς.

Ταβουλάρη Κ.

type of road
District road