Θ-Φ

Θ-Φ in Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.

Θ-Φ

Maximum speed
85
operator
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
Station
Άγρας, Έδεσσα
halt
Δροσιά, Γαρέφιον