Γαλατάδες - Εσώβαλτα

Γαλατάδες - Εσώβαλτα is a street in Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.