Θεσσαλονίκης - Καβάλας

Θεσσαλονίκης - Καβάλας is an illuminated street with three lanes in Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. In the area there is, inter alia, a cafe.