Στρυμωνικό - Νιγρίτα

Στρυμωνικό - Νιγρίτα is a street in Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. In the area there are, inter alia, two banks.

Στρυμωνικό - Νιγρίτα

type of road
Country or state road
Village
Αγία Παρασκευή, Σησαμία, Δημητρίτσι, Άμπελοι
Bank
Εθνική Τράπεζα, Eurobank
ATM
Alpha Bank
town
Νιγρίτα, Τερπνή