Αγ. Πνεύμα - Μικρόπολη

Αγ. Πνεύμα - Μικρόπολη is a street in Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.

Αγ. Πνεύμα - Μικρόπολη

Bicycle
Yes
type of road
non-specified