Εμμανουήλ Παππάς - Πεντάπολη

Εμμανουήλ Παππάς - Πεντάπολη is a street in Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.

Εμμανουήλ Παππάς - Πεντάπολη

type of road
Country or state road