Κωνσταντίνου Καραμανλή

Κωνσταντίνου Καραμανλή is a street in Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. In the area there are, inter alia, two banks and a cafe.