Σέρρες - Ηράκλεια

Σέρρες - Ηράκλεια is a street in Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. In the area there are, inter alia, three fuel stations, two cafes, a restaurant and a supermarket.

Σέρρες - Ηράκλεια

type of road
Country or state road
Restaurant
Ο Σάκης
Gas station
Kaoil, Aegean, Kmoil
Village
Γεφυρούδι, Βαλτερό, Σκοτούσσα
Cafe
Ταουσάνη, Η Γεφυρούδι
Butcher
Ανθουλάκης
Supermarket
Discount
Station
Σκοτούσα