Στρυμωνικό - Προβατάς

Στρυμωνικό - Προβατάς is an asphalted street with two lanes in Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.