Εμμανουήλ Παπά

Εμμανουήλ Παπά is a street in Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Εμμανουήλ Παπά

type of road
Secondary road