Χαβρίας

Χαβρίας in Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Χαβρίας

waterway
stream
Village
Οικισμός "Πετσάδα"
Religion
Άγιοι Απόστολοι