Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
Δήμος Λευκάδας
Δήμος Μεγανησίου 7
Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας 351
Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας
Δήμος Κέρκυρας
Δήμος Παξών 76
Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου
Δήμος Ζακύνθου
Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης
Δήμος Κεφαλληνίας 335
Δήμος Ιθάκης 34