Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης

Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης
Δήμος Κεφαλληνίας 335
Δήμος Ιθάκης 34