Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας
Δήμος Κέρκυρας
Δημοτική Ενότητα Μαθρακίου 3
Δημοτική Ενότητα Οθωνών 34
Δήμος Παξών 76