Τραυλιάτα - Βαλσαμάτα

Τραυλιάτα - Βαλσαμάτα is a street in Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας.

Τραυλιάτα - Βαλσαμάτα

type of road
Country or state road