Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
Δήμος Λευκάδας
Κ. Αγίου Ηλία 0
Κ. Αγίου Νικήτα 0
Κ. Αγίου Πέτρου 0
Κ. Αθανίου 0
Κ. Αλέξανδρου 0
Κ. Απολπαίνης 0
Κ. Βασιλικής 0
Κ. Βαυκερής 0
Κ. Βλυχού 0
Κ. Βουρνικά 0
Κ. Δραγάνου 0
Κ. Δρυμώνα 0
Κ. Εγκλουβής 0
Κ. Εξάνθειας 0
Κ. Εύγηρου 0
Κ. Καλαμιτσίου 0
Κ. Καρυάς 0
Κ. Καρυώτων 0
Κ. Κατούνας 0
Κ. Κατωχωρίου 0
Κ. Κομηλίου 0
Κ. Κονταραίνης 0
Κ. Λευκάδας 0
Κ. Μαραντοχωρίου 0
Κ. Νεοχωρίου 0
Κ. Νικολή 0
Κ. Νυδρίου 0
Κ. Πηγαδησάνων 0
Κ. Πλατυστόμων 0
Κ. Πόρου 0
Κ. Σύβρου 0
Κ. Τσουκαλάδων 0
Κ. Φτερνού 0
Κ. Χαραδιάτικων 0
Κ. Χορτάτων 0
Κ. Ασπρογερακάτων 0
Κ. Καβάλου 0
Κ. Λαζαράτων 0
Κ. Πινακοχωρίου 0
Κ. Σπανοχωρίου 0
Δήμος Μεγανησίου 7