Δήμος Λευκάδας

Δήμος Λευκάδας

Κ. Κομηλίου Κ. Χορτάτων Κ. Καβάλου
Δήμος Λευκάδας
Κ. Αγίου Ηλία 1
Κ. Αγίου Νικήτα 10
Κ. Αγίου Πέτρου 2
Κ. Αθανίου 3
Κ. Αλέξανδρου 2
Κ. Απολπαίνης 2
Κ. Βασιλικής 2
Κ. Βαυκερής 2
Κ. Βλυχού 3
Κ. Βουρνικά 1
Κ. Δραγάνου 2
Κ. Δρυμώνα 1
Κ. Εγκλουβής 4
Κ. Εξάνθειας 10
Κ. Εύγηρου 2
Κ. Καλαμιτσίου 6
Κ. Καρυάς 3
Κ. Καρυώτων 2
Κ. Κατούνας 1
Κ. Κατωχωρίου 1
Κ. Κομηλίου 0
Κ. Κονταραίνης 2
Κ. Λευκάδας 168
Κ. Μαραντοχωρίου 3
Κ. Νεοχωρίου 3
Κ. Νικολή 1
Κ. Νυδρίου 10
Κ. Πηγαδησάνων 1
Κ. Πλατυστόμων 2
Κ. Πόρου 3
Κ. Σύβρου 1
Κ. Τσουκαλάδων 9
Κ. Φτερνού 2
Κ. Χαραδιάτικων 1
Κ. Χορτάτων 0
Κ. Ασπρογερακάτων 3
Κ. Καβάλου 0
Κ. Λαζαράτων 3
Κ. Πινακοχωρίου 1
Κ. Σπανοχωρίου 1