Велико Търново

Велико Търново

Велико Търново
Елена 131
Павликени 65
Сухиндол 4
Полски Тръмбеш 10
Стражица 85
Горна Оряховица 252
Лясковец 102
Златарица 49
Велико Търново 556
Свищов 95