Селището

Селището is an asphalted street in Младост.

Селището

type of road
Secondary road